229

Studio d'arte Patania

ANTONIO PATANIA


facebook
instagram

Copyright. All Rights reserved by Antonio Patania

fioridizagaracop
eyJpdCI6ImRvbm5hIGRpIHByb2ZpbG8sIG9saW8gc3UgdGVsYSwgc3RpbGUgaW1wcmVzc2lvbmlzbW8ifQ==eyJpdCI6ImRvbm5hIHN1bCBkaXZhbm8sIG9tYWdnaW8gYSBCb3Rlcm8sIG9saW8gc3UgdGVsYSJ9eyJpdCI6ImR1ZSBkb25uZSBzdWwgZGl2YW5vLCBvbWFnZ2lvIGEgQm90ZXJvLCBvbGlvIHN1IHRlbGEifQ==eyJpdCI6Im1lcmNhdG8gTGEgUGVzY2hlcmlhIGRpIENhdGFuaWEsIG9saW8gc3UgdGVsYSAifQ==eyJpdCI6ImJhbWJpbmkgZGkgY29sb3JlIGNvbiBsYSBib2NjYSBjdWNpdGEsIG9saW8gc3UgdGVsYSJ9eyJpdCI6InJpdHJhdHRvIGRpIGRvbm5hIG51ZGEgZGkgcHJvZmlsbywgdGVjbmljYSBtaXN0YSJ9eyJpdCI6ImdydXBwbyBkaSBkb25uZSwgdGVjbmljYSBtaXN0YSJ9eyJpdCI6InJpdHJhdHRvIHByaW1vIHBpYW5vIEJvdGVybywgb2xpbyBzdSB0ZWxhICJ9eyJpdCI6IlZvbHRvIGRpIGRvbm5hLCB0ZWNuaWNhIG1pc3RhIn0=eyJpdCI6InZvbHRvIGRpIGRvbm5hLCBxdWFkcm8ifQ==eyJpdCI6ImRvbm5hIGNoZSBwaWFuZ2UsIG9saW8gc3UgdGVsYSJ9eyJpdCI6InZvbHRvIGRpIGRvbm5hIGNvbiBvY2NoaSBncmFuZGksIG9ybywgb2xpbyBzdSB0ZWxhIn0=
bosco300x702000